Контакти

За контакт със Сдружение “Гайтани” – Ямбол

Адрес: гр. Ямбол 8600 ул.„Анка Александрова” №19;
Телефон/факс: +359 (46) 625588; мобилен: 0899133125
Ел. поща: v_ahmakova@abv.bg