Отчети

Тук ще публикуваме отчети, решения на сдружението, списък с договори с дарители и финансова информация за Сдружение “Гайтани” – Ямбол, както и информация за изпълнените проекти, участие в събития и други дейности на организацията.

29.01.2013 г. Годишен доклад за дейността през 2012 година

20.03.2012 г. Годишен доклад за дейността през 2011 година

11.02.2011 г. Годишен доклад за дейността през 2010 година

28.10.2010 г. Кратък финален отчет за приключен проект “Нестинарството – живо послание и древно наследство” по програма “Живо наследство 2010″