Членство

Членуването в Сдружение “Гайтани” е доброволно, лично и непрехвърляемо. За да членувате в сдружението  е необходимо Вашето добро желание,  подаване на бланкова молба за членство и внасяне на встъпителен и годишен членски внос. Встъпителният членският внос е в размер на 20,00 лв. и се заплаща при встъпване в членство, а годишният членския внос е 36,00 лв. и се заплаща до края на месец март на текущата година.

Постъпване на физически и юридически лица в Сдружение ГАЙТАНИ
в 3 лесни стъпки

1-ва стъпка: Попълнете Молбата за членство, която ще Ви изпратим по имейл след запитване. Ако Вашата организация е регистрирана в Търговски регистър или в друга публично достъпен регистър, то моля да предоставите ЕИК номер или съответния регистрационен номер или приложете сканирано заверено с подпис и печат “Вярно с оригинала” копие за регистрация.

2-ра стъпка: Платете годишния членски внос – с пощенски запис или по банков път:

ТБ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД
IBAN:  BG 72 BUIN 9561 1000 2671 90
BIC:   BUINBGSF
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ”- ЯМБОЛ
Веска Ахмакова – управител

3-та стъпка: Ще получите официално потвърждение след Решение на Общото събрание и сертификат за членство на посочения от Вас имейл. Ако желаете, сертификатът може да ви бъде отпечатан и изпратен по пощата или по куриер срещу допълнителна такса от 10,00 лв.