Инициативата за развитие на ценностите на гражданското общество

Сдружение „Гайтани” подкрепя Инициативата за развитие  на ценностите на гражданското общество. Изпълнявайки общите стандарти за добро управление на НПО и изпълнили критериите за това в своята обществена дейност, ние изграждаме условия за толерантност към различията, не приемаме каквито и да е форми на дискриминация и насърчаваме активното гражданско участие в обществено-политическия и икономически живот на България.

Подкрепете я и Вие, за да работим заедно за една прозрачна и демократична кауза!

http://www.ngostandarti.net/