Нова възможност за действие в сферата на предприемачеството

Сдружение „Гайтани” спечели поредната номинация от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, резултат от проведения подбор на организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата за представителство и участие в състава на работна група за изготвяне на Оперативна програма „Иновации и предприемачество” 2014 – 2020 г.