Участие в работна група за трансгранично сътрудничество през 2014-2020 г.

Сдружение „Гайтани” бе едната от трите номинирани неправителствени организации от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за член в тематична работна група за изготвяне на Програмата заТрансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция” за програмен период  2014 – 2020 г.