2013 е година на надежда и предизвикателства

2013 е година на надеждата и предизвикателството. Новият програмен период 2014-2020 и прякото ни участие в разработването на стратегическата рамка на няколко от финансиращите Европейски програми предоставя на Сдружението нови перспективи и възможности, за които е необходима нашата подготовка за успешното ни участие в тях.

Сдружение „Гайтани” за пореден път спечели позиция за участие в състава на Тематична работна група за изготвяне на Програма за развитие на селските райони за програмен период 2014-2020, като резултат от проведен подбор на организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата към Министерството на земеделието и храните.